III Міжнародна студентська наукова конференція «НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ»
III Міжнародна студентська наукова конференція «НАУКА СЬОГОДЕННЯ: ВІД ДОСЛІДЖЕНЬ ДО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ»

III Міжнародна студентська наукова конференція • 26.11.2021 • Рівне, UKR

Том 1: Економічна теорія, макро- та регіональна економіка; Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування; Фінанси та банківська справа оподаткування, облік і аудит; Маркетингова та логістична діяльність; Менеджмент, публічне управління та адміністрування; Соціальна робота та соціальне забезпечення; Міжнародні відносини.
Том 2: Право та міжнародне право; Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат; Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону; Біологія та біотехнології; Аграрні науки та продовольство.
Том 3: Ветеринарні науки; Хімія, хімічна та біоінженерія; Електроніка та телекомунікації; Енергетика та енергетичне машинобудування; Екологія та технології захисту навколишнього середовища; Комп'ютерна та програмна інженерія; Системний аналіз, моделювання та оптимізація; Інформаційні технології та системи; Транспорт та транспортні технології; Фізико-математичні науки; Філологія та журналістика.
Том 4: Педагогіка та освіта; Психологія та психіатрія; Медичні науки та громадське здоров’я; Фізична культура, спорт та фізична терапія; Історія, археологія та культурологія; Культура та мистецтво.

════════════════════════════════════════════════════════════
ISBN: 978-617-8037-20-8 | Google Scholar | Молодіжна наукова ліга | © CC BY 4.0
════════════════════════════════════════════════════════════

Сертифікати учасників доступні за посиланням: переглянути
Подяки наукових керівників доступні за посиланням: переглянути

✔️ конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ (держ. наукова установа у сфері упр. МОН України)

Маргарита Тищенко ; Євген Смирнов (Науковий керівник)
СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Переглядів: 5 |
Остап Іванчина ; Олександр Ємельянов (Науковий керівник)
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ
Переглядів: 11 |
Анжеліка Бабюк
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Переглядів: 28 |
Лілія Жеребець
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Переглядів: 8 |
Аліна Касьян
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ
Переглядів: 9 |
Єлизaветa Кушнiрук
ЗМIНИ В ОПОДAТКУВAННI В КОНТЕКСТI ПAНДЕМIЇ
Переглядів: 11 |
Єлєна Ситнікова
СУЧАСНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Переглядів: 5 |
Анна Сташко
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ
Переглядів: 12 |
Iлoна Штoйкo
ФIСКАЛЬНА ПOЛIТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДEРЖАВНOГO БЮДЖEТУ УКРАЇНИ
Переглядів: 10 |
Катерина Барабаш , Анна Запорожець ; Валентина Жуковська (Науковий керівник)
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ: ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ РИТЕЙЛ-КОМПАНІЙ
Переглядів: 10 |
Сергій Мойсей , Олег Височанський ; Вікторія Кіптенко (Науковий керівник)
МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОБСЕРВАТОРІЙ МЕРЕЖІ UNWTO INSTO
Переглядів: 23 |
Яна Гусєва ; Євгенія Копиця (Науковий керівник)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Переглядів: 9 |
А. Довженко ; Н. Овчарук (Науковий керівник)
ВПЛИВ ДОВКІЛЛЯ НА ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ПОГОЛІВ'Я ВРХ
Переглядів: 11 |
І. Мельник ; Н. Овчарук (Науковий керівник)
ПАПІЛОМАТОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. МЕДИКАМЕНТОЗНІ ТА НЕ ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ. ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ
Переглядів: 5 |
Володимир Царук ; О. Синьковська (Науковий керівник)
РОБОТА ЕЛЕМЕНТІВ МОСТУ ПІД ДІЄЮ СУЧАСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Переглядів: 8 |
Злата Бабич ; Тетяна Жиленко (Науковий керівник)
СТВОРЕННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ НА ТЕМУ «МАТРИЦІ ТА ВИЗНАЧНИКИ» НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Переглядів: 11 |
В’ячеслав Штогрін , Владислав Безрук ; Тетяна Жиленко (Науковий керівник)
МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІВ
Переглядів: 7 |
T. Horbachova , A. Hryhorenko ; N. Sheverun (Науковий керівник)
STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF ONOMATOPOEIC VOCABULARY IN ENGLISH LANGUAGE
Переглядів: 6 |
Анна Дегтерьова ; Ніна Христич (Науковий керівник)
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ОПИСУ МОРЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ-ПРИТЧИ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ»)
Переглядів: 8 |
Ольга Волошина ; Вячеслав Рубський (Науковий керівник)
ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА МІЖКУЛЬТУРНУ КОМУНІКАЦІЮ
Переглядів: 9 |
Мирослава Которович
МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ В ПРОЦЕСІ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ
Переглядів: 7 |
Ю. Кальченя ; Я. Стравський (Науковий керівник)
ЛІКУВАННЯ РАН ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Переглядів: 22 |
Анастасія Ковальчук ; Ольга Скочило (Науковий керівник)
ВПЛИВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ НА ТКАНИНИ ПАРОДОНТУ
Переглядів: 45 |
Гaннa Унгуpян , Людмилa Oвcяннiкoвa , Aннa Нoвoxaцькa
МICЦE PEКЛAМИ В МEДИЧНIЙ ДIЯЛЬНOCТI
Переглядів: 7 |
Анастасія Бандуровська ; Віктор Богуславський (Науковий керівник)
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Переглядів: 7 |
Дмитро Ташликович ; Олександр Вовк (Науковий керівник)
ПЕРЕХІД ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ВОЛИНІ НА НОВІ ФОРМИ БОРОТЬБИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС
Переглядів: 8 |