МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
PDF

Як цитувати

Чжан , С. (2021). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.20
https://doi.org/10.36074/logos-28.05.2021.v2.20
PDF

Посилання

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми методологічних засад експерименту в психології. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, (26), 383-386.

Грабченко, А. І., Федорович, В. О. & Гаращенко, Я. М. (2009). Методи наукових досліджень. Харків: НТУ «ХПІ».

Захаров, А. В. (2013). Формирование прогностических умений студентов педвуза через контекстное обучение. Молодой ученый, 5 (52), 698-701.

Лісовий, В. Педагогічне проєктування та його роль у підготовці майбутнього фахівця-педагога. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (с. 85-87). 30-31 серпня, 2013, Переяслав-Хмельницький. Вилучено з http://www.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_08_2013.pdf#page=85.

Шевченко, І. (2010). Педагогічне проектування та його складові. Наукові записки, (91), 256-260. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2010_91_60.

Dewey, J. (1944). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Free Press / London: Collier-Macmillan.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 59 | Завантажень: 67 |