ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ
PDF

Як цитувати

Левченко, І. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 104-107. https://doi.org/10.36074/13.03.2020.v2.36
https://doi.org/10.36074/13.03.2020.v2.36
PDF

Посилання

Головань, М. С. (2012). Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск VII. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, С. 55 – 62.

Горшкова, Л. М. (2015) Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів біологічного профілю. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер.: Педагогічні науки. Вип. 27. С. 78-84.

Уваров, Ю. (2010). Компетентнісний підхід: особливості реалізації у галузевих стандартах вищої освіти з цивільної безпеки. Новий Колегіум, № 3, 38-43.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 57 | Завантажень: 103 |