ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE CRANE ROTATION MECHANISM DEPENDING ON THE INFLEXIBILITY OF ITS ELEMENTS
PDF

Як цитувати

Tkachuk , K. (2021). ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE CRANE ROTATION MECHANISM DEPENDING ON THE INFLEXIBILITY OF ITS ELEMENTS. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.29
https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.29
PDF

Посилання

Suglobov, V. & Tkachuk, K. (2019). Analiz avariinosti mekhanizmiv i opornykh vuzliv portalnykh kraniv. Innovatsiini priorytety rozvytku naukovykh znan: Proceedings of the Conference. March, 30, 2019, Kyiv, UA [ukr] http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/34march2019/34march2019.pdf#page=145

Kovalenko, V. A., Bernikov, D. O., Moiseenko, A. F. (2015). Puti povyshenija nadezhnosti raboty mehanizma izmenenija vyleta portal'nyh kranov. Mashynobuduvannia, (15), 18-27. [rus] http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mashbud_2015_15_5

Nezhencev, A. (2021) Ustrojstvo dlja dinamicheskogo tormozhenija mehanizmov gruzopodemnyh kranov. The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy [rus] https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/05/XIV-Conference-Current-issues-of-modern-science-and-practice.pdf#page=199

Bazil', Sh., Savich, S. (2010). Jenergeticheskie pokazateli asinhronnyh jelektroprivodov mehanizmov povorota. Elektrotekhnichni ta kompiuterni systemy, (1), 41-44. [rus] http://nbuv.gov.ua/UJRN/etks_2010_1_9.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 35 | Завантажень: 5 |