СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
PDF

Як цитувати

Лесік , І., Каур , Т., & Дубенюк , Я. (2021). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.38
https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.38
PDF

Посилання

Spijker, J. & MacInnes, J. (2013). Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ, 347. Вилучено з: https://doi.org/10.1136/bmj.f6598.

Терець, В. (2009) Депопуляція та старіння населення у соціально-економічному контексті. Вісник Хмельницького національного університету. № 1. 92-97. Вилучено з: http://journals.khnu,km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_1/zmist,files/_22.pdf.

Lopreite, M. & Zhu, Z. (2020). The effects of ageing population on health expenditure and economic growth in China: A Bayesian-VAR approach, Social Science & Medicine. 265. 113513. Вилучено з: https://doi.org/10,1016/j.socscimed.2020,113513.

Лесік, І. М. & Золотухіна, Д. Д. (2018). Старіння населення: соціально-економічні наслідки. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, (м, Одеса, 9-10 листопада 2018 року). Херсон : Молодий вчений. 97-100. Вилучено з: http://dspace,mnau,edu,ua/jspui/handle/123456789/6937.

Bloom, D. E., Chatterji, S., Kowal, P., Lloyd-Sherlock, P., McKee, M., Rechel, B., … & Smith, J. P. (2015). Macroeconomic implications of population ageing and selected policy responses. The Lancet. 385(9968). 649-657. Вилучено з: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61464-1.

Лесік, І.М. (2018). Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4. 11-17. DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-2. Вилучено з: https://visnyk,mnau,edu,ua/n100v4r2018lesik/.

Лесік, І.М. (2018). Тенденції та перспективи розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 8-9 листопада. Вип, 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. Харків: ХНАУ. 393-395. Вилучено з: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789 /6936.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). World Population Prospects 2019: Highlights. ST/ESA/SER.A/423. Вилучено з: https://population.un.org/wpp/.

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2020 року (2020). Статистичний збірник. Киів, Державна служба статистики України. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/roz_nas20.pdf.

Романуха, О.М. (2016). Соціально-економічні наслідки старіння населення України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (17 (3)), 91-94. Вилучено з: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/3/25.pdf.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 34 | Завантажень: 18 |