СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗМІСТУ ДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
PDF

Як цитувати

Кравченко , О. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЗМІСТУ ДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.56
https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.56
PDF

Посилання

Амеліна, С. М. (2015). Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини: зб. наук. праць «Проблеми трудової і професійної підготовки», (15), 107-112.

Берулава, Г. А. (1993). Диагностика и развитие мышления подростков. Бийск: науч.-изд. Центр Бийского пед. ин-та, 1993.

Биков, В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал, (ІV), 59-80.

Овчарук О.В. (ред.) (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека освітньої політики. Київ: Освіта.

Торопов, Д. А. (2005). Обеспечение качества профессионального образования в Германии: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.01. Казань.

Яковчук, О. Л. (2020). Сутність, завдання та переваги розвитку дуальної освіти в Україні. Materials of the XVI international research and practice conference «Modern scientific potential 2020». (Vol. 1, pp. 9-14). February-March, 2020, Pedagogical sciences.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 7 |