МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ НА АЕРОБНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ
PDF

Як цитувати

Бойко , М., Бойчук , Н., & Крижанівська , В. (2021). МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ НА АЕРОБНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.66
https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.66
PDF

Посилання

Фурман, Ю. М. (2003) Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму (автореф. дис. … доктора біол. наук). Київ, Україна.

Фурман, Ю. М., Зуграва, М. О., Брезденюк, О. Ю., Сулима, А. С. & Нестерова, С. Ю. (2018). Адаптація студентів Подільського регіону 17-21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3, 3 (12), 235-242. https://doi.org/10.26693/jmbs03.03.235

Бойко, M. O., Фурман, Ю. M. & Мацейко I. I. (2020). Характеристика метаболічних процесів енергозабезпечення м’язової роботи у спортсменів 17-21 року в залежності від спортивної спеціалізації. Вісник Черкаського університету, 1, 23-32. https://doi.org/10.31651/2076-5835-2018-1-2020-1-23-32

Зуграва, М. О. Адаптація юнаків віком 17-21 року Подільського регіону з різним режимом м’язової діяльності до фізичної роботи аеробного спрямування. Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (с. 197-200). 9-10 листопада, 2018. Суми, Україна: ФОП Цьома С. П.

Куц-Бурдейна, О. & Фурман, Ю. (2017). Вплив бігових навантажень на функціональну підготовленість студенток з порушенням постави. Спортивна наука України, (1 (77)), 38-42.

Брезденюк, О. Ю. (2014). Аеробні можливості студентів 17-21 року з різним вмістом жирової та м’язової тканини в організмі. Фізична активність, здоров’я і спорт, 1 (15), 9-18.

Платонов, В. (2017). Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний в области подготовки спортсменов. Наука в олимпийском спорте, (1), 29-47.

Фурман, Ю. М. & Драчук, С. П. (2007). Реабілітація фізичного здоров’я студентів вищого навчального закладу фізичними вправами аеробного та анаеробного спрямування. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (3), 134–137.

Серорез, Т. Б. (2008). Вплив різних режимів бігових тренувань на якісні параметри рухової діяльності чоловіків 22–24 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (5), 123–129.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 5 |