ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТВОРЧОГО ТАНДЕМУ ЛАШКА В.І. ТА НЕГОДИ Б.М.
PDF

Як цитувати

Лашко , Я. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТВОРЧОГО ТАНДЕМУ ЛАШКА В.І. ТА НЕГОДИ Б.М. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.69
https://doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.69
PDF

Посилання

Колодич Ю.А. (2016) Ландшафтна скульптура. Вилучено із http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53163

Меморіальна дошка – пам’ять про знакові події та героїв свого часу. Вилучено із https://art-sculptor.com/ua/categories/memorial/

Рарицький О. (2007) В.Свідзінський повернувся в Кам’янець: «постконференційні» зауваги. Слово і час, (1), 92-93.

Приватний архів студії В.І. Лашка (м. Кам’янець-Подільський).

Старенький І. (2015) Володимир Свідзінський: «На острові крутім камінний грамузд міста». Ключ. Вилучено з https://klyuch.com.ua/articles/history/volodymyr-svidzinskyy-na-ostrovi-krutim-kaminnyy-gramuzd-mista

Рева Л. (2007) Михайло Драй-Хмара: людина "відважно чіткого духовного національно-політичного профілю". Вісник Книжкової палати, (6).

Рева Л. (2007) Славістичний дискурс Михайла Драй-Хмари. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: збірник наукових праць, присвячений пам’яті Леоніда Булаховського, (7), 483-494. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fvkp_2010_6_16.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0

Соловей Е. (2015) Володимир Свідзінський: проблеми майбутньої наукової біографії: відкрита лекція. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 27 | Завантажень: 10 |