МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СТІЙКІСТЮ, ЧУТЛИВІСТЮ ТА АДАПТОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ
PDF

Як цитувати

Ємельянов , О. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СТІЙКІСТЮ, ЧУТЛИВІСТЮ ТА АДАПТОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ЕНЕРГОНОСІЇ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.09.2021.05
https://doi.org/10.36074/logos-10.09.2021.05
PDF

Посилання

Білошкурська, Н. В. (2010). Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки, (12 (114)), 101−104.

Гросул, В. А., Круглова, О. А. & Рачкован, О. Д. (2017). Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми економіки, (4), 62−74.

Лепейко, Т. І. & Кривобок, К. В. (2016). Удосконалення інструментів адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища. Бізнес Інформ, (12), 176−181.

Крисько, Ж. Л. (2009). Адаптація підприємства до зовнішнього середовища через механізм реструктуризації. Галицький економічний вісник, (2), 38−42.

Соколова, Л. В. (2016). Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища. Проблеми економіки, (3), 206–211.

Демків, І. (2010). Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства. Економічний аналіз, (5), 80−82.

Ігнатієва, І. А. & Хлістунова, Н. В. (2013). Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг. Актуальні проблеми економіки, (4), 128−135.

Распопов, Р. С. (2006). Економічні аспекти гнучкості виробничої потужності підприємства. Вісник ДонДУЕТ, (4 (32)), 117−123.

Степанова, Ю. Л. (2012). Результативність адаптації підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво, (24 (І)), 156−163.

Лепейко, Т. І. & Кривобок, К. В. (2015). Адаптаційний потенціал підприємства в конкурентному середовищі. Економічний аналіз, (20), 245−250.

Emelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L. & Hryshko, V. (2014) The Impact of the Technological Development Level of Ukrainian Enterprises on the Competitiveness of Their Products. International Journal of Business, Humanities and Technology, (4), 129–135.

Caliscan, H. K. (2015). Technological change and economic growth. Procedia Soc. Behav. Sci., (195), 649–654.

Sredojecic, D., Cvetanovic, S. & Boskovic, G. (2016). Technological changes in economic growth theory: neoclassical, endogenous, and evolutionary-institutional approach. Economic Themes, (54(2)), 177–194.

Piva, M. & Vivarelli, M. (2018). Technological change and employment: is Europe ready for the challenge. Eurasian Bus. Rev., (8(1)), 13-32.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine. Sustainability, (10(4)), 1186.

Концеба, С. М. & Непочатенко, О. О. (2007). Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект та перспективи впровадження. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, (63), 1–5.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, (12(24)), 4724.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2013). Исследование факторов технологического развития предприятий. Проблемы экономики и менеджмента, (11), 13–21.

Ємельянов, О. Ю. (2020). Оцінювання рівня ризикованості господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу. Агросвіт, (19–20), 3–9.

Попова, Г. Ю. (2016). Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми. Вісник економічної науки України, (2), 157–161.

Detemple, J. & Kitapbayev, Y. (2018). Optimal Investment under Cost Uncertainty. Risks, (6 (1)), 5.

Kot, S. & Dragon, P. (2015). Business Risk Management in International Corporations. Procedia Economics and Finance, (27), 102–108.

Лесик, Л. І., Петрушка, Т. О. & Ємельянов, О. Ю. (2020). Ринкова вартість як один з індикаторів формування і оцінювання економічного потенціалу підприємств. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН.

Ємельянов, О. Ю., Петрушка, Т. О. & Лесик, Л. І. (2020). Особливості оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств з використанням показника їх ринкової вартості. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, (10), 18–21.

Кузьмін, О. Є., Юринець, О. В. & Ємельянов, О. Ю. (2021). Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління. Інвестиції: практика та досвід, (10), 5–12.

Джеджула, В. В. (2011). Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти. Економічний простір, (54), 124–130.

Дзядикевич, Ю. В., Буряк, М. В. & Розум, Р. І. (2011). Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження. Інноваційна економіка, (2), 119–122.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 36 | Завантажень: 14 |