ГРУПУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ – ЗАБУДОВНИКІВ ЖИТЛА
PDF

Як цитувати

Баланська , О., Ємельянов , О., & Мельник , В. (2021). ГРУПУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ – ЗАБУДОВНИКІВ ЖИТЛА. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v1.04
https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v1.04
PDF

Посилання

Амоша, О. І., Булєєв, І. П. & Шевцова, Г. З. (2007). Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості, (1(36)), 3–9.

Ортіна, Г. В. (2016). Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки. Економіка та держава, (2), 29–32.

Смолій, Л. В., Загороднюк, О. В. & Малюга, Л. М. (2017). Моделювання прийняття інвестиційних рішень щодо технічного забезпечення аграрних підприємств. Економічний часопис-ХХІ, (163), 79–84.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Petrushka, T. (2020). Development of a toolkit for assessing and overcoming barriers to the implementation of energy saving projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (5(3)), 24–38.

Емельянов, А. Ю. & Петрушка, Т. А. (2014). Технологическое развитие предприятий как средство обеспечения конкурентоспособности их продукции. Проблемы экономики и менеджмента, (3(31)), 39–46.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2018). Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine. Sustainability, (10(4)), 1186.

Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Zahoretska, O., Kusiy, M., Lesyk, R. & Lesyk, L. (2019). Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. Energies, (12(24)), 4724.

Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2008). Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика», (633), 153-157.

Ortega-Argilés, R., Piva, M., Potters, L. & Vivarelli, M. (2010). Is corporate R&D investment in high-tech sectors more effective? Contemporary Economic Policy, (28 (3)), 353–365.

Горбаль, Н. І. & Романишин, С. Б. (2010). Системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, (20(12)), 112–117.

Yemelyanov, O., Symak, A., Lesyk, L., Petrushka, T., Kryvinska, N. & Vovk, O. (2021). Modeling of Parameters of State Participation in Financing of Energy Saving Projects at Enterprises. Advances in Intelligent Systems and Computing, (1293), 498–511.

Yemelyanov, O., Petrushka, T., Symak, A., Trevoho, O., Turylo, A., Kurylo, O., Danchak, L., Symak, D. & Lesyk, L. (2020). Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution. Sustainability, (12(15)), 6184.

Yemelyanov, O., Petrushka, T., Lesyk, L., Symak, A. & Vovk, O. (2020). Modelling and Information Support for the Development of Government Programs to Increase the Accessibility of Small Business Lending. IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 229–232.

Кузьмін, О. Є. (2012). Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту. Економіка: реалії часу, (2(3)), 7–16.

Кузьмін, О., Петришин, Н. & Сиротинська, Н. (2010). Нова парадигма побудови систем менеджменту. Науковий вісник «Демократичне врядування», (6), 38–44.

Бібік, Н. В. (2014). Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва. Менеджер: вісник Донецького державного університету управління, (1(67)), 115–121.

Єщенко, П. С. & Чубук, Л.П. (2009). Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах. Фінанси України, (7), 30–38.

Ісаєнко, Д. (2011). Житлове будівництво за кордоном: досвід для України. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (3(7)), 146–151.

Непомнящий, О. (2011). Європейський досвід у сфері житлової політики та житлового будівництва. Публічне управління: Теорія та практика: збірник наукових праць, (2(6)), 167–172.

Божанова, В. Ю. (2013). Визначення впливу факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства. Економічний простір, (70), 173–184.

Божанова, В.Ю. (2013). Вплив фактору ризику на інвестиційну привабливість продукції будівельних підприємств, що спеціалізуються на житловому будівництві. Економічний простір, (69), 223–231

Вербицька, Г. Л. & Пшик-Ковальська, О. О. (2017). Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», (863), 25–33.

Пінчук, Ю. Б. (2010). Зменшення ризиків приватних інвесторів при фінансуванні житлового будівництва через фонди фінансування будівництва (ФФБ) (дис. … канд. екон. наук). КНУБА. Київ, Україна.

Гребешкова, О. М. & Шиманська, О. В. (2010). Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика. Економіка і підприємництво, (23), 54–72.

Рєпіна, І. М. & Ковтун, В. Л. (2012). Корпоративний аналіз ділової репутації підприємства. Теоретичні та прикладні питання економіки, (27), 237–242.

Сінько, Г. С. & Божко, В. П. (2009). Аналіз та оцінка ділової репутації підприємств машинобудівної галузі. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, (4), 5–13.

Шкромида, В. В. & Шкромида, Н. Я. (2019). Особливості дослідження репутації підприємства. Інтелект XXI, (3), 110–115.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 85 | Завантажень: 53 |