LOGISTICS SYSTEM APPLICATION EXPEDIENCY IN PROFESSIONAL EDUCATION
PDF

Як цитувати

Sozoniuk , O., & Savchenko , L. (2021). LOGISTICS SYSTEM APPLICATION EXPEDIENCY IN PROFESSIONAL EDUCATION. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.02
https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.02
PDF

Посилання

Herasymchuk V.H. ( 1995) Rozvytok pidpryiemstva: diahnostyka, stratehiia, efektyvnist. Kyiv. [in Ukrainian]

Dymarchuk S.M. (2000) Lohistychna systema upravlinnia ta yii vzaiemozv’iazok z stratehiieiu pidpryiemstva. Visnyk DU “Lvivska politekhnika”, № 390, 20–22. [In Ukrainian]

Sergeeva V.I. (2004) Korporativnaya logistika. 300 otvetov na voprosy professionalov. Moscow, INFRA. [In Russian]

Khtei N.I. (2007) Formuvannia systemy lohistychnoho obsluhovuvannia kliientiv promyslovoho pidpryiemstva v lantsiuhu postavok. Lviv. Politekhnika. Retrieved from http://linksdir.com.ua/linkinfo.php?linkID=22075 [In Ukrainian]

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 14 |