ПАРАМЕТРИ ВИВЧЕННЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
PDF

Як цитувати

Хохліна , О., & Горбенко , С. (2021). ПАРАМЕТРИ ВИВЧЕННЯ СМИСЛУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.12
https://doi.org/10.36074/logos-01.10.2021.v2.12
PDF

Посилання

Титаренко, Т. М. (2013). Сучасна психологія особистості. Київ: Каравела.

Хохліна, О. П. (2021). Смисл життя фахівців авіаційної галузі в аспекті безпеки професійної діяльності. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Авіа – 2021». (с.33.17-33.19). 20-22 квітня, 2021, Київ, Україна: НАУ.

Абульханова-Славская, К. А. (1991). Стратегия жизни. Москва: Мысль.

Леонтьев, Д. А. (2007). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва: Смысл. [5] Бодалев, А. А., Вайзер, Г. А., Карпова, Н. Л., Чудновский, В. Э. (Ред.) (2004). Смысл жизни и акме: 10 лет поиска. (Ч.1). Москва: Смысл.

Маноха, І. П. (1995). Смисл життя як психологічний феномен. В О. В. Киричук, О. В., Роменець, В. А. Основи психології (с.373-376). Київ: Либідь.

Фурман, А. В. (2017). Психологія смисложиттєвого розвитку особистості. Тернопіль: ТНЕУ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 4 |