THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CLUSTER
PDF

Як цитувати

Bebko, S. (2021). THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CLUSTER. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.11
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.11
PDF

Посилання

Грищенко, І. М., & Щербак, В. Г. (2019). Розвиток інтелектуального підприємництва закладу вищої освіти. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки, (2), 8-29.

Грищенко, І. М., & Ігнатенко, О. С. (2018). Оптимизация инструментария регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, (36-1), 74-86.

Лисенко, І. В. (2019). Механізм взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти. Проблеми і перспективи економіки та управління, (1 (17)), 143-154.

Гнатенко, І. А. (2014). Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств. Український соціум, (4), 104-112.

Федоренко, В. Г., Грищенко, І. М., & Вітковський, О. С. (2009). Фактор вищої освіти в інноваційній економіці Cінгапуру. Економіка та держава, (6), 4-7.

Гнатенко, І. А. (2015). Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (2 (1)), 214-217.

Шитікова, С. П. (2017). Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (147 (1)), 390-394.

Gryshchenko, I. M., & Chubukova, O. Y. (2017). Information culture as the basis for efficient talent management. Науковий вісник Полісся, 2(4 (12)), 100-105.

Пармова, Д. Ш., & Кулик, В. А. (2019). Освітньо-інноваційні кластери як ефективний спосіб трансформації вищої освіти. Науковий вісник PUET: Economic Sciences, (2 (80)).

Собкевич, О. В., & Шевченко, А. В. (2011). Розвиток кластерів як чинник інвестиційно-інноваційного зростання економіки України. Стратегія розвитку України, (3), 31-37.

Гнатенко, І. А. (2019). Проблемно-орієнтований підхід до розкриття діалектики інноваційного розвитку підприємництва в національному господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (1), 119-122.

Gryshchenko, I., Ganushchak–Efimenko, L., Shcherbak, V., Nifatova, О., Zos-Kior, М., Hnatenko, I., ... & Martynov, A. (2021). Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 336-336.

Гнатенко, І. А. (2014). Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (8 (7)), 78-81.

Швець, Д. Є. (2013). Ідеологічні засади інституціоналізації кластерів в управлінні вищою освітою. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, (4), 154-162.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 5 |