СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖЕПЕРЕВІЗНОГО АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
PDF

Як цитувати

Трухан , М., & Лусте , О. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖЕПЕРЕВІЗНОГО АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.14
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.14
PDF

Посилання

Строченко Н. І., Колянська І.І (2015) Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. для студентів екон. напряму підгот. ден. та заоч. форм навчання освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр"; Сум. нац. аграр. ун-т. Суми:

Подольчак Н.Ю.(2012) Стратегічний менеджмент: навч. посіб Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Свистович М. Б.(2013) Сутність та основні поняття стратегічного планування Державне управління: теорія та практика. (2), 37-43. – Вилучено із: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_6

Залуцька Х. Я. (2020) Стратегічна піраміда як основа бізнес-коригування досягнення цільових орієнтирів управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. (7), 316–322. Вилучено із: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-316-322

Виссем Х.(2000) Стратегический менеджмент и предпринимательство. Возможности для будущего процветания, Москва: Финпресс,

Акофф Р. Л.(2002) Акофф о менеджменте. (с. 448) СПб.: Изд-во «Питер».

Чандлер А. (2001) Стратегия и структура. Москва., Маркетинг.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 37 | Завантажень: 30 |