ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ
PDF

Як цитувати

Невечера , С., & Когут , Н. (2021). ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.19
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.19
PDF

Посилання

Людвик, І. В. (2011). Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки. Трибуна Дисертанта, 111–116. Вилучено із https://www.irbis-nbuv.gov.ua

Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про пресу та інші засоби масової інформації». (1990, June). Верховна Рада України. Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1552400-90#Text

Закон України «Про інформацію». (1992, February). Верховна Рада України. Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2657-12

Конституція України. (1996, June). Верховна Рада України. Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Проценко, Д. В. (2012). РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Вилучено із http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2208/Protsenko_Rozvytok_zakonodavstva_Ukrainy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Закон України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні». (1992, November). Верховна Рада України. Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text

Закон України «Про видавничу діяльність». (1997, June). Верховна Рада України. Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text

Соціальна мережа. (n.d.). IGroup. Вилучено із https://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha/

Гаркуша, Ю. О. (2016). Соціально-правова характеристика соціальних мереж. Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Сер.: Юриспруденція, 123–125. Вилучено із http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_jur_2016_19_34.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 7 |