ВОЛОГІСТЬ ГРУНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
PDF

Як цитувати

Масик , І., Карабут , А., Нєдєльніцина , Д., Пилипенко , Ю., & Устименко , В. (2021). ВОЛОГІСТЬ ГРУНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.26
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.26
PDF

Посилання

Давиденко Г. А., Масик І. М. (2013). Ефективність ґрунтозахисної технології вирощування ярого ячменю в умовах Лісостепової зони Сумської області. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія., Вип. 11., 91-95.

Масик І.М. (2009). Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур'яненості ріллі в умовах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 / І.М. Масик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. Масик І. М. (2011). Вплив способів основного обробітку на деякі агрофізичні властивості ґрунту під посівами ячменю. Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія», Вип. 11(22)., 46-49. Вилучено з: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/486.

Кравченко М.С. (2004). Ефективність застосування безполицевого основного обробітку ґрунту в Лісостеповій зоні Сумської області. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія, Вип. 9., 114-115.

Масик І.М. (2021). Зміна структурно-агрегатного стану ґрунту під впливом способів основного обробітку при вирощуванні вівса в умовах Лівобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Вилучено з: https://doi.org/10.36074/logos-15.10.2021.14

Масик І.М. (2020). Запаси продуктивної вологи в ґрунті під впливом різного обробітку ґрунту на час сходів ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 91-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи Дем‘яновича (25-26 травня 2020 р.), 64-65.

Масик І.М. (2021). Залежність щільність ґрунту від способів основного обробітку при вирощуванні ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Вилучено з: https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v1.39

Масик І.М. (2019). Вплив способів основного обробітку на щільність ґрунту при вирощуванні ячменю ярого в умовах Північно-східного Лісостепу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи Дем‘яновича (24-25 травня 2019 р.), 165-167.

Масик І. М. (2018). Екологізація контролювання забур’яненості посівів ячменю ярого в умовах Північно-східного Лісостепу України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "THE DEVELOPMENT OF NATURE SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS". - м. Брно, Чеська Республіка, 27-28 квітня 2018 р., 115-120. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_agro_2013_11_23.

Цилюрик О. І. (2013). Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу / О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець, В. П. Шапка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. - № 4. - С. 14-17. Вилучено: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2013_4_6.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 4 |