ЗМІНА ВМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ПРИ ЗАОРЮВАННІ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
PDF

Як цитувати

Казюта , А., & Фоменко , В. (2021). ЗМІНА ВМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ ПРИ ЗАОРЮВАННІ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.27
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v1.27
PDF

Посилання

Крамарев С., Красненков С., Исаенков В. & Артеменко С. (2013). Черноземы обыкновенные – прежде и теперь. Зерно, 4 (85), 47–59.

Єщенко В. О. (2017). Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 90(1), 77-83. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2017_90(1)__12.

Балюк С.А., Медведєв В.В., Кучер А.В., Соловей В.Б., Левін А.Я. & Колмаз Ю.Т. (2017). Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату. Вісник аграрної науки, (9), 11-18. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2017_9_4.

Стейнифорт А.Р. (1983). Солома злаковых культур. Москва. Колос.

Лихочвор В. (2008, червень 5). Удобрення соломою. Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу. Вилучено з: https://propozitsiya.com/ua/udobrennya-solomoyu-povna-versiya

Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П. & Зенова Г.М. (2005). Биология почв. (3-е изд.). Москва: Издательство Московского университета

Якість ґрунту. Визначення легкогідролізованого азоту методом Корнфілда: ДСТУ 7863:2015. (2016). Київ: Держспоживстандарт України

Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору i калiю за модифікованим методом Чирікова: ДСТУ 4115:2002. (2002). Київ: Держ.комітет України з технічного регулювання та споживчої політики.

Чесняк Г.Я. (1986). К методике определения коэффициентов гумификации растительных остатков и навоза в черноземах типичных Лесостепи в условиях зерносвекловичного севооборота. Республиканский межведомственный сборник. Киев., (49), 79–85.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 6 |