ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Маринченко , І., & Маринченко , Є. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v2.32
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v2.32
PDF

Посилання

Білінська, В. (2015). Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського

Голдякова, Т. В. (2006). Понятие и классификация инноваций. Российский внешнеэкономический вестник, 2, 20–27.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40- ІV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 36, 266–269.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (2012). Відомості Верховної Ради України (ВВР). 19–20. Ст.166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text (дата звернення: 09.05.2018).

Ігнатенко Г. В., Маринченко Є. О. (2021). Інноваційні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання сільськогосподарського профілю: навч.-метод. посіб., 172.

Ковальчук В., Маринченко І., Ящук С. (2020). Создание благоприятной образовательной среды в учреждениях высшего образования Украины. ОБЩЕСТВО ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ. Материалы Международной научной конференции, Том 1. 465-480. URL: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.4897.

Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/ 1414672797/.

Твисс Б. (1989). Управление научно-техническими нововведениями. Экономика, 271.

Kovalchuk V. I., Sheludko I. V. (2019). Implementation of digital technologies in training the vocational education pedagogues as a modern strategy for modernization of professional education. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia, 9(1), 122-138.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 3 |