ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ВАРІАТИВНИМ МОДУЛЕМ «ЛЕГКА АТЛЕТИКА»
PDF

Як цитувати

Отравенко , О., & Брюховецька , І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ВАРІАТИВНИМ МОДУЛЕМ «ЛЕГКА АТЛЕТИКА». Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.02
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.02
PDF

Посилання

Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Шаповаленко В. І. & Гаркуша С. В. (2013). Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання. Вісник Чернігівського нац. педагогічного університету. Вип. 112(2). С. 304-308.

Москаленко Н. В. (2015). Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. № 4. С. 35-38.

Отравенко О. В. (2014). Організація інноваційної навчальної діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання через інтеграцію здоров’язбережувальних технологій. Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова, Серія 15. Вип. 3К (45). С. 249-253.

Методичні рекомендації про викладання фізичної культури у 2020/2021 навчальному році від 11.08.2020 № 1/9-430. URL: http://surl.li/aidip.

Качан О. А. (2017). Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти: навчально-методичний посібник. Слов’янськ: Витоки. 138 с.

Отравенко О. В. (2019). Інноваційні методи навчання як основа якісної професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Open educational e-environment of modern University, special edition. С. 222-230. DOI: 10.28925/2414-0325.2019s21.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 12 |