ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ДО ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОГО ЛІКУВАННЯ
PDF

Як цитувати

Сміянова , Ю., & Приступа , Л. (2021). ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ДО ТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОГО ЛІКУВАННЯ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.21
https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.21
PDF

Посилання

Amirdzhanova, V.N., Pogozheva E.Yu. (2012) Kachestvo zhizni bolnyh revmatoidnym artritom, poluchayushih certulizumaba pegol. Nauch.-prakt. revmatol.,54(5):80–84.

Kuzmina, A.P., Uriasieva О. О. (2007). Otsinka yakosti zhyttia khvorykh na revmatoidnyi artryt pry sposterezhenni na ambulatornomu etapi likuvannia. Ukr. revmatol. zhurn. 3, 79. DOI: 10.26766/PMGP.V2I3.32

Alifer, O. O. (2017). Ocinka yakosti zhitta u paciyentiv z arterialnoyu gipertenziyeyu. Zdobutki klinichnoyi i eksperimentalnoyi medicine, (2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7734

Simonova, Ya. O., Nikitina, N.M., Rebrov, A.P. (2009) Kachestvo zhizni bolnyh revmatoidnym artritom kak kriterij effektivnosti lecheniya. Sibir. med. zhurn., 91(8): 79–81.

Dougados, M., Soubrier, M., Antunez, A. et al. (2014) Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring: results of an international, cross-sectional study (COMORA). Ann. Rheum. Dis., 73(1): 62–68.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 2 |