РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ГРОМАДСЬКОЇ АГРОНОМІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІДЕЯ ТА ЧИН
PDF

Як цитувати

Каденюк , О., & Завадська , І. (2021). РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ГРОМАДСЬКОЇ АГРОНОМІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІДЕЯ ТА ЧИН. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.28

Анотація

В статті розглядаються основні ідеї становлення громадської агрономії, як суспільно-економічного явища в організації сільськогосподарського виробництва в період розвитку ринкової економіки в українських землях напередодні та після закінчення першої світової війни.

https://doi.org/10.36074/logos-12.11.2021.v3.28
PDF

Посилання

Агрономическая помощь в России. (1904). Под ред. В. В. Морачевського. Петро¬град: Изд-во департамента земледелия.

Винер, В. В. (1906). Крестьянский вопрос с точки зрения сельскохозяйственного прогресса. М.

Герн А. (1918). Введение в общественную агрономию. М.

Мацеевич, К. (Ашин, К.) (1911). Общественно-агрономические зтюды. Сборник статей по вопросам организации мелкого хозяйства. Харьков.

Кауфман, А. А. (1918). Аграрний вопрос в России. М.: Москов-ское научное издательство.

Чупров, А. И. (1907). Мелкое земледелие и его основные нужды. С.-П.: Типография Альтшулера.

Челинцев, А. Н. (1914). Участковая агрономия и счетоводческий анализ креетьянского сельского хозяйства. Самара: Типография губернского земства.

Каденюк, О.С. (2005). Аграрна історія України. Курс лекцій. К-П: Абетка.

Бухенбергер, А. (1913). Агрополитика. Лейпциг.

Фортунатов, А. (1914). Курсы по кооперации. Об изучении кооперации. М. : Изд. 2-е ун-та Н. А. Шанявского. Т.І.

Мацеевич, К. (1914). Очередные задачи общественной агрономии. Труды 1-го Всероссийского сельскохозяйст¬венного сьезда в Києве. 1-10 сентября 1913 г. (2). Киев.

Доманицький, В. (1938). Сорок літ громадсько-економічної праці професора Костя Мацеєвича. Український агрономічний вісник. (6), с. 60.

Мацеевич, К. (Ашин, К.) (1911). Общественно-агрономические зтюды. Сборник статей по вопросам организации мелкого хозяйства. Харьков.

Дол¬гих, И. (1913). Записки по злементарному курсу Общественной Агрономии. Рига.

Каденюк,О.С. (2013). Еволюція господарської діяльності в Подільській губурнії у другій половині ХІХ ст. Вісник аграрної історії. (6-7), 13-21.

Доманицький, В. (1931). Як зоорганізована громадська агрономія в

ріжних країнах світу. Кооперативна республіка. (6), 222-223.

Доманицький, В. (1931). Чому потрібна громадська агрономія? Кооперативна республіка. (1), 15-20;

Доманицький В. Творімо нове українське село. Ілюстрований господарський календар «Сільський господар» за звичайний рік 1938, 46-47.

Grabsky, Wl. (1928). Reforma agronomii spolecznej. Warszawa.

Pawlikowsri. W. (1978). Agronomia spoleczna w Polsce 1918-1939. Warszawa: PWM.

Каденюк, О.С. & Завдська, І.М. (2021). Сільськогосподарські освітні установи на Поділлі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8194

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 42 | Завантажень: 32 |