PROMISING DIRECTIONS OF CURRENT DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY
PDF

Як цитувати

Petrukha , S., & Petrukha , N. (2021). PROMISING DIRECTIONS OF CURRENT DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.01
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.01
PDF

Посилання

Financial Report 2020. (2020). Вилучено з https://www.ebrd.com/news/publications/financial-report/financial-report-2020.html

Про схвалення Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року (Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України). (2020). Вилучено з https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title=ProktRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiProdovolchoiBezpekiNaPeriodDo2030-Roku

Ryzhakova, G., Petrukha, S. & Kunytskyi, K. (2019). Institutional foundations and regulatory levers for the development of agricultural construction under conditions of systemic economic transformation. Management of Development of Complex Systems, (40), 171–178. https.doi.org10.6084/m9.figshare.11969082.

Реалізація проекту «Нове село» допоможе відновити українські села та життя в них. (2021). Вилучено з https://www.president.gov.ua/en/news/realizaciya-proektu-nove-selo-dopomozhe-vidnoviti-ukrayinski-67013

Петруха, С. В. (2018). Державне антикризове регулювання аграрного сектору економіки України. Київ: Центр учбової літератури.

Петруха, Н. М. & Петруха, С. В. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах структурно-інституціональної та функціональної трансформації сільської економіки: проблеми методології, теорії, соціально-економічної та секторальної політики. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Професіонал».

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 56 | Завантажень: 35 |