ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ РЕГІОНІ
PDF

Як цитувати

Крівенцева , А. (2021). ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ РЕГІОНІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.02
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.02
PDF

Посилання

Голубев, И. Р., Новиков, Ю. В. (1987). Окружающая среда и транспорт. Москва: Транспорт.

Тадыка, И. Б. (1992). Экономический анализ эффективности деятельности промышленно-транспортных комплексов в условиях формирования рыночных отношений: дис. канд. экон. наук. Одесса : ИППРЭИ.

Shevchenko, H., Petrushenko, M., Burkynskyi, B., Khumarova, N. (2021). SDGs and the ability to manage change within the European green deal: The case of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 53-67. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.05

Петрушенко, М. М. (2012). Економічні ігри проти природи: модель прийняття рішень у сфері управління екологічними конфліктами. Бізнес Інформ, (4), 130-132. Вилучено з http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-4_0-pages-130_132.pdf

Прокопенко, О. В., Петрушенко, М. М. (2013). Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні. Маркетинг і менеджмент інновацій, (1), 254-266. Вилучено з https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2013/1/254-266

Тимощук, О. М., Кучерук, Г. Ю., Мельник, О. В. (2015). Логістична стратегія розвитку річкових портів України. Київ : ІПРЕЕД НАН України.

Підлісний, П. (2016). Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку. Економіст, (1), 10-20.

Завгородня, Н. І., Півоваров, О. А. (2013). Організаційно-методичні заходи поводження з твердими побутовими відходами. Вопросы химии и химической технологии, (2), 97-100.

Шевченко, Г. М. (2010). Підприємницький менеджмент у контексті організаційного розвитку. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, (2), 63-72. Вилучено з http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3052

Крайнов І. П., Крилюк, В. М., Прокопчук, О. Л. (2014). Розподіл твердих побутових відходів за морфологічним складом для використання в якості альтернативного палива. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, (1), 261-264.

Ковалева Н. Г., Хумарова, Н. И. (2002). Региональные аспекты менеджмента токсичных отходов. Экономические инновации, (13), 241-242.

Котлубай, М. И. (1992). Экономические проблемы транспортного обслуживания промышленного производства в условиях многообразия форм собственности и рыночных отношений (на примере морского транспорта) : дис. док. экон. наук. Одесса: ИПРЭЭИ.

Shevchenko H. M., Reznik O. M. (2015). Ensuring state economic security in the area of taxation: agent-based and subject-based legal approaches. Aktual Problems of Economics, 168(6), 167-172. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_6_23

Шевченко, Г. М. (2007). Принципи побудови організаційно-економічного механізму формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, (1), 60-66. Вилучено з https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1866

Петрушенко, М. М. (2013). Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя. Суми: Університетська книга.

Кислий В. М., Шевченко Г. М. (2007). Роль та місце природно-рекреаційної сфери в системі територіально-економічних відносин. Екологічний менеджмент у загальній системі управління. Суми: СумДУ. Вилучено з https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/7894/1/Kyslyi.pdf

Shevchenko, H. M. (2017). Regulatory policy and optimization of investment resource allocation in model of functioning recreation industry. Baltic Journal of Economic Science, 3(1), 109-115. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-1-109-115

Котвицька Л. Е. (ред.) (2018). Статистичний щорічник Одеської області у 2017 році. Одеса : ГУС в Одеській обл.

Головне управління статистики в Одеській області: офіційний сайт. http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Shevchenko, H., Petrushenko, M., Burkynskyi, B., Khumarova, N., & Kodzhebash, A. (2021). Input-output analysis of recreational assets within the inclusive sustainable development in Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(3), 90-109. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(5)

Кислий, В. М., Шевченко, Г. М. (2007). Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні. Механізм регулювання економіки, (2), 27-36. Вилучено з https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3127

Шевченко, Г. М. (2017). Прогнозування розвитку рекреації в Україні : соціально-економічний еквілібріум. Суми: Університетська книга.

ASYS – ein gemeinsames Abfall-DV-System der Länder (2019). Вилучено з https:/ /www.asysnet.de/

Die Beförderung von Abfällen (2015). Bonn: DSLV. Вилучено з https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/04FA93428FA8FE40C1257EE50032D98A/$file/Leitfaden%20Bef%C3%B6rderung%20von%20Abf%C3%A4llen_AbfAEV_%20Stand%20Oktober%202015.pdf

ZKS Abfall (2019). Вилучено з https://www.zks-abfall.de

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 33 | Завантажень: 30 |