МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ Й ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Гречаник , О., & Плахтєєва , В. (2021). МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ Й ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.24
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.24
PDF

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Вилучено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Про освіту (Закон України). № 2145–VIII. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top.

Про вищу освіту (Закон України). № 1556–VII. (2014). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015). Київ : ТОВ «ЦС”. Вилучено з https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

Дьяченко, Б. А. (2003). Застосування категорії якості освіти в управлінській діяльності. Освіта на Луганщині, (1), 13–16.

Рябова, З. В. (2013). Наукові основи маркетингового управління в освіті: монографія. Київ : Пед. думка.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 46 | Завантажень: 46 |