ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ
PDF

Як цитувати

Юсупов , М., & Квеліашвілі , І. (2021). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.27
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.27
PDF

Посилання

"Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників" (Постанова Кабінету Міністрів України) № 619 від 08 липня 2020 року. Вилучено з https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-provadzhennya-diyalnosti-nezalezhnih-finansovih-t80720

"Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів" (Постанова Кабінету Міністрів України) №681 від 05 серпня 2020 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2020-%D0%BF#Text

"Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення" (Постанова Кабінету Міністрів України) №705 від 12 серпня 2020 року. Вилучено з https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-dozvolu-705

"Про затвердження форм та набору даних електронних повідомлень режиму спільного транзиту" (Наказ Держмитслужби) №7 від 11 січня 2021 року. Вилучено з https://customs.gov.ua/en/documents/pro-zatverdzhennia-form-ta-naboru-danikh-elektronnikh-povidomlen-rezhimu-spilnogo-tranzitu-156

"Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів" (Наказ Міністерства фінансів) №795 від 22 грудня 2020 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-21#Text

"Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту" (Наказ Міністерства фінансів України) №86 12 лютого 2021 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-21#Text

"Про затвердження Порядку роботи служби підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби" (Наказ Державної митної служби України) №926 від 19.11.2021. Вилучено з https://customs.gov.ua/en/documents/pro-zatverdzhennia-poriadku-roboti-sluzhbi-pidtrimki-z-pitan-spilnogo-tranzitu-derzhmitsluzhbi-246

"Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта" (Наказ Міністерства фінансів України) №69 09 лютого 2021 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0444-21#Text

"Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту" (Наказ Міністерства фінансів) №200 від 06 квітня 2021 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0648-21#Text

Фостолович В. А., Боцян Т. В. Інноваційна модель бізнес-процесу в системі незалежного фінансового посередництва за умов реалізації євроінтеграційних прагнень України. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.4

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 37 | Завантажень: 24 |