ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: ІННОВАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ
PDF

Як цитувати

Семигіна, Т. (2021). ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: ІННОВАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.28
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.28
PDF

Посилання

Верховна Рада України (2017). Про освіту: Закон України No 2145-VIII від 05.09.2017. Доступно з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Держспоживстандарт України (2010). Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Доступно з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Кабінет Міністрів України (2021). Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами: Постанова від 15.09.2021 № 956. Доступно з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2021-%D0%BF#Text

Семигіна, Т. В. (2020). Європейська практика підтвердження професійних кваліфікацій на основі неформальної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вип. 3 (132). С. 57-65.

Семигіна, Т. В., Баланюк, Ю. В. (2020). Розвиток в Україні механізмів державного регулювання системи професійних кваліфікацій. The system of public administration in the context of decentralization of power: Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, С. 129-146. Доступно з: https://bit.ly/3pzaw2Y

Семигіна, T., Рашкевич, Ю. (2021). Базові поняття системи кваліфікацій у контексті трансформації освітньої парадигми. Репрезентація освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у сучасній системі наук. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. DOI: 10.36074/rodmmrfssn.ed-2.03.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 51 | Завантажень: 34 |