ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ
PDF

Як цитувати

Пушкіна , О. (2021). ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.37
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v1.37
PDF

Посилання

Конституція України (Закон України) № 254к/96-ВР. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Кодекс законів про працю України (Закон України) № 322-08. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Конвенція Про захист прав людини та основоположних свобод здійснення прав і свобод (Міжнародна конвенція) № 995_004. (2013). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Закон України) № 2866-IV (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

IV Український жіночий конгрес. Від можливостей до реальних змін. 23 листопада 2021 року, Київ. Вилучено з https://www.youtube.com/channel/UCBp0eIPDox8MYhj-WZd5NIQ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (Закон України) № 805-ІХ (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 35 | Завантажень: 25 |