ФУНКЦІЇ ДОДАТКУ ЯК ДРУГОРЯДНОГО ЧЛЕНА РЕЧЕННЯ
PDF

Як цитувати

Унгарова , М., & Сітко , А. (2021). ФУНКЦІЇ ДОДАТКУ ЯК ДРУГОРЯДНОГО ЧЛЕНА РЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.37
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.37
PDF

Посилання

Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семиренко Г. В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. К.: Вища школа, 2005.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник. К.: Либідь, 1993. 368 с.

Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 464 с.

Семкина Г. Г. Члены предложения в английском языке: учебное пособие. Ставрополь: Логос, 2018. 112 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2004. 408 с.

Саманьего Д-М. А , Сітко А. В. Синтаксичні особливості перекладу творів художньої літератури. Методологія та історіографія мовознавства. Слов’янськ: ДДПУ, 2018. С. 87-92.

Сітко А.В. Використання результатів контрастивних досліджень у перекладознавстві. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Вип. 116. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 199–203.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 25 | Завантажень: 30 |