ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Сумченко , С. (2021). ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.40
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.40
PDF

Посилання

Сорокіна, Н. Г., Артюхов, І. О. & Дегтярьова А. Є (ред.). (2017). Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. Дніпро : ДРІДУ НАДУ.

7th Prague Forum «Towards a Pan-European Platform on Ethics, Transparency and 44 Integrity in Education». Charles University, Prague, Czech Republic, 1 – 2 October 2015. Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED). Ethical behaviour of all actors in education. Вилучено з: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680692398

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 36 | Завантажень: 23 |