ДЕПРИВАЦІЯ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОЇ НАУКИ
PDF

Як цитувати

Яремко , П., & Красницька , О. (2021). ДЕПРИВАЦІЯ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОЇ НАУКИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.16
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.16
PDF

Посилання

Корсини, Р. & Ауэрбаха, А. (ред.). Психологическая энциклопедия. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер.

Енциклопедія Сучасної України (2007). Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Вилучено з http://surl.li/awmqm.

Звєрєва, І. Д. (ред.) (2013). Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. Київ, Сімферополь : Універсум.

Кремень, В. Г. (ред.) (2021). Енциклопедія освіти. 2-ге вид. Київ : Юрінком Інтер.

Коджаспирова, Г. М. & Коджаспиров, А. Ю. (2005). Словарь по педагогике. Москва : ИКЦ «МарТ».

Лангмейер, Й. & Матейчек, З. (1984). Психическая депривация в детском возрасте. Прага : Авиценум.

Алексеенкова, Е. Г. (2009). Личность в условиях психической депривации. Санкт-Петербург : Питер.

Гошовський, Я. (2011). Феноменологія депривації: системний теоретико-емпіричний дискурс. Психологія і суспільство, (1), 85-95. Вилучено з http://surl.li/awmox.

Гуріна, Д. П. (2015). Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх. Право і суспільство, (4), ч. 3, 184-189. Вилучено з http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/4_2015/part_3/33.pdf.

Фурманов, И. А. & Фурманова, Н. В. (2009). Психология депривированного ребенка. Москва : ВЛАДОС.

Мицько, В. М., Сидорик, Б. Р. & Когутяк, Н. М. (2020). Тривожність як наслідок материнської депривації у дітей молодшого шкільного віку. Теорія і практика сучасної психології, (2), 130-134. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.2.23.

Варій, М. (2009). Психологія. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури.

Красницька, О. В. (2013). Депривація як соціально-педагогічна проблема. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, (1), 24-29.

Красницька, О. В. (2015). Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (автореф. дис. …. канд. пед. наук). Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, Україна.

Поляничко, А. О. (2008). Сучасний стан дослідження проблеми соціальної депривації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Педагогічні науки, Ч. 3, 152-160. Вилучено з http://surl.li/awmpa.

Сасіна, Л. & Мажник, Н. (2018). Депривація як чинник соціальних рухів в Україні. Вилучено з http://surl.li/awmni.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 43 | Завантажень: 38 |