ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ МАСИ ТА СКЛАДУ ТІЛА
PDF

Як цитувати

Крічфалушій , О. (2021). ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ КОРЕКЦІЇ МАСИ ТА СКЛАДУ ТІЛА. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.24
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.24
PDF

Посилання

Гордієнко, Л. П. (2015). Механізми розвитку патологічних змін у слинних залозах щурів за умов експериментального ожиріння (Дис. д-ра мед. наук). Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». Полтава. Вилучено з: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/3507/1/16glpmrp_DS.pdf

Рокутова, М. К., Тищенко, І. В., Бондарева, О. О., & Дольник, М. Ю. (2017). Ожиріння у пацієнтів з коморбідними станами: ставлення до факторів ризику. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії, 17(4-2), 218-223. Вилучено з: http://repo.dma.dp.ua/2479/

Чубірко, К. І. (2016). Ожиріння як фактор ризику раптової смерті. Україна. Здоров'я нації, 1 (2), 221-226. Вилучено з: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uzn_2016_1-2_48.pdf

Геник, С. М. (2013). Смертельна тріада (метаболічний синдром). Прикарпатський вісник НТШ. Пульс, 4 (24), 9-18. Вилучено з: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pvntsh_pul_2013_4_3.pdf

Кривенко, В. І., Федорова, О. П., Пахомова, С. П., Колесник, М. Ю., Непрядкіна, І. В., & Качан, І. С. (2016). Основні синдроми, пов’язані з метаболічними порушеннями, у практиці лікаря загальної практики. Запоріжжя: ЗДМУ, 98. Вилучено з: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3970

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 34 | Завантажень: 15 |