ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ США В КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
PDF

Як цитувати

Матей , Ю., & Ямпольська , Л. (2021). ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ США В КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.35
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.35
PDF

Посилання

10 найбільших у світі нафтогазових компаній: що про них варто знати. (2018). Вилучено з https://bakertilly.ua/news/id44370.

Бак, Г.В. (2012). Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій. Економiчний часопис-XXI, (3-4), 16-19. Вилучено з http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48230.

Кривов’язюк, І.В. (2016). Сучасне трактування та динамізм розвитку сектору транснаціональних корпорацій світу. Глобальні та національні проблеми економіки, (13), 74–78. Вилучено з http://global-national.in.ua/archive/13-2016/16.pdf

Ямпольська, Л.М., Матей, Ю.Ф. (2021). Проблема статусу Каспійського моря у геополітичних стратегіях зацікавлених держав на рубежі ХХ-ХХІ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки, (33), 128–143. Вилучено з http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6358/1/Ямпольська%20Л.М%2C%20Матей%20Ю.Ф.%20Проблема%20статусу%20Каспійського%20моря%20у%20геополітичних%20стратегіях%20зацікавлених%20держав.pdf

Косьміна, В.В. (2013). Експорт філіалів транснаціональних корпорацій США із нових індустріальних країн Азії. Актуальні проблеми міжнародних відносин, (112), 315–319. Вилучено з http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/ host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2013_112_02.pdf#page=315

Матей Ю.Ф. Ідея «Великої Південної Азії»: новий регіональний підхід США до країн Прикаспію. Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (с. 192-194). 19 березня, 2021, Харків, Україна: ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Вилучено з http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5294/1/Матей%20Ю.Ф.%20Ідея%20«Великої%20Південної%20Азії».pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 92 | Завантажень: 31 |