«ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
PDF

Як цитувати

Громакова , Н. (2021). «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.39
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.39
PDF

Посилання

Ададуров, В. В. (2007). Концепція трьох польських королівств Роландра та її співвідношення із зовнішньополітичною доктриною французького уряду під час війни 1812 р. Український історичний журнал, (1), 200-211. С. 201.

Потоцкая, А. (1915). Мемуары графини Потоцкой. (1794-1820) [А.Н. Кудрявцева, пер. с франц.]. Санкт-Петербург: Издательство Прометей Н. Н. Михайлова. С. 194-195.

Сирко, М.В. (2015). Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії) (дис. … кандидата юридичних наук). Львівський національний університет ім. І. Франка. Львів, Україна. С. 87.

Ададуров, В. В. (2007). Концепція трьох польських королівств Роландра… С. 203-204.

Талейран, Ш.-М. (1959). Мемуары Москва: Издательство института международных отношений. Вилучено із: http://militera.lib.ru/memo/french/talleyrand/06.html.

Аскенази, Ш. (1915). Царство Польское 1815-1830 г. [В. Высоцкий, пер. с польск.]. Москва: Книгоиздательство писателей. С. 18; Webster, Ch.K. (1920). The Congress of Vienna. 1814-1815 (3-rd ed.). London. P. 98-123; Талейран, Ш.-М. Мемуары. Вилучено із: http://militera.lib.ru/memo/french/talleyrand/06.html.

Соколов, А.Р. (2016). Александр I и образование Краковской республики. Новый исторический вестник. (1). Вилучено із: https://cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-i-i-obrazovanie-krakovskoy-respubliki

Богоявленский, Б.Л. (2010) Дипломатия Клеменса Меттерниха в решении польско-саксонского вопроса на Венском конгрессе 1814-1815 годов. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия, культурология, политология, право, международные отношения (3). С. 85.

Талейран, Ш.-М. Мемуары. Вилучено із: http://militera.lib.ru/memo/french/talleyrand/06.html.

Соколов, А.Р. (2016). Александр I и образование Краковской республики. Вилучено із: https://cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-i-i-obrazovanie-krakovskoy-respubliki.

Потоцкая, А. (1915). Мемуары графини Потоцкой. С. 247.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові. Ф. 146. Галицьке намісництво. Оп. 44. Спр. 8. Угода про демаркацію державних кордонів між Королівством Галичина і Польщею за Віденською угодою 3 травня 1815 року. Ратифікація угоди імператором Австрії Францом І. Копія. 12 арк.

Полное Собрание Законов Российской империи, собрание 1 (1649-1825 рр.) (далі – ПСЗРИ), т. 33, № 25.824. Вилучено із: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156&regim=3.

ПСЗРИ, т. 33, № 25.827. Вилучено із: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156&regim=3

ПСЗРИ, т. 33, № 25.863. Вилучено із: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156&regim=3

ПСЗРИ, т. 33, № 25.943. Вилучено із: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156&regim=3

Кодан, С.В. & Февралёв, С.А. (2013). Местное право Царства Польского: формирование, источники, трансформации (1815-1917 гг.). NB: Проблемы политики и общества (3). С. 246-295. Вилучено із: http://e-notabene.ru/pr/article_468.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 38 | Завантажень: 48 |