ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ІСНУВАННЯ 40-І РР. ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
PDF

Як цитувати

Матвєєва , К. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ІСНУВАННЯ 40-І РР. ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.46
https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v3.46
PDF

Посилання

З Постанови ЦК КП(б)У «Про репертуар драматичних та оперних театрів УРСР. Заходи щодо його поліпшення» (1946 p., жовтня 12) URL: https://uahistory.co/book/xrestomatia/693.html (дата звернення: 03.12.2021)

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів URL: https://uahistory.co/book/dictionary/394.html (дата звернення: 04.12.2021)

Постанова ЦК КП(б)У «Про спотворення та помилки у висвітленні історії української літератури в «Нарисі історії української літератури»» (1946 p., серпня 24) URL: (дата звернення: 03.12.2021)

Сірук Н. Постанови ЦК КП(Б)У – документи вивчення ідеологічних кампаній в Україні (друга половина 40-х — початок 50-х років ХХ ст.)/ Н. Сірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2016. - Вип. 2(3). - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_2(3)__32.

Станішевський Ю. Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і рр. ХХ ст.: Режисура В. М. Скляренка в українському оперному театр/ Ю. Станішевський//Сучасне мистецтво: Наук.зб./Ін-т проблем сучас. мис-ва Акад. Мис-ва України; Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін. - «Акта», 2006.- Вип.3. - с. 112-137.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 35 | Завантажень: 33 |