ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
PDF

Як цитувати

Масалітіна, В. (2020). ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 58-60. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v5.21
https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v5.21
PDF

Посилання

Конституція України (Закон України). № 254к/96-ВР. (1996). Вилучено з

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Орзіха М.П. (2011). Проблеми сучасної конституціоналістики (с.151). – Київ: Юрінком Інтер.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Проект Закону). №3279-д (2020). Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68570

Про судоустрій і статус суддів (Закон України). №1402-VIII. (2016). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 15 |