METHOD OF EVALUATION OF VALUES OF STARTING POINT COORDINATES OF PARAMETRICALLY INDETERMINATE BALLISTIC OBJECT
PDF

Як цитувати

Zhuravlov, O., Kolomiitsev, O., Sachuk, I., Tretiak, V., & Petrenko, O. (2020). METHOD OF EVALUATION OF VALUES OF STARTING POINT COORDINATES OF PARAMETRICALLY INDETERMINATE BALLISTIC OBJECT. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 63-69. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.24
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.24
PDF

Посилання

Zhuravlov, O.O., Kolomiitsev, O.V., Herasymov, S.V. & Chumak, B.O. (2017). Metod otsinky znachennia pokhybky koefitsiienta syly lobovoho oporu snariada za rezultatamy zovnishno-traiektornykh vymiriuvan //Ozbroiennia ta viiskova tekhnika, № 2(14). 29-33

Herasimov, S., Tymochko, O., Kolomiitsev, O., Aloshin, G., Kriukov, O., Morozov, O &, Aleksiyev, V. (2019) Formation Analysis Of Multi-Frequency Si,gnals Of Laser Information Measuring System. «EUREKA: Physics and Engineering», № 5, 19-28. DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00984

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 3 |