ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ-ОРІЄНТОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Науменко, С. (2020). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ-ОРІЄНТОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 40-44. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.13
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.13
PDF

Посилання

Федорук, П. І. (2008). Адаптивні тести: загальні положення. Математичні машини і системи, (1), 115-127. Вилучено з http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/748/10-fedoruk.pdf?sequence=1.

Федорук, П. І. (2008). Використання адаптивних тестів в інтелектуальних системах контролю знань. Штучний інтелект,

(3), 380-387. Вилучено з http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6981/03-Fedoruk.pdf?sequence=1.

Науменко, С. (2016). Зарубіжний досвід застосування комп’ютерного адаптивного тестування. Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі : матеріали наук.-практ. семінару (с. 192–196). 06 червня, 2016, Київ, Україна: Педагогічна думка. Вилучено з https://lib.iitta.gov.ua/704566/.

Ляшенко, О. І., Лукіна, Т. О., Жук, Ю. О., Ващенко, Л. С., Гривко, А. В., & Науменко, С. О. (2018). Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія. О. І. Ляшенко (ред.), Ю. О. Жук (ред.). Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». Вилучено з https://lib.iitta.gov.ua/713252/.

Evaluation, Tests & Student Plans. (2020). Ministry of children and education : website. Retrieved from https://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/the-folkeskole/evaluation-tests-student-and-plans. (in English).

Вандалл, Я. (2012). Національні тести в Данії – комп’ютерно-адаптивне тестування як педагогічний інструмент. Вісник ТІМО (тестування і моніторинг в освіті), (9-10), 52-56.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 7 |