THE ROLE OF TACTICAL OPERATIONS IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF LAND AND UNAUTHORIZED CONSTRUCTION
PDF

Як цитувати

Hryshko, I. (2020). THE ROLE OF TACTICAL OPERATIONS IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF LAND AND UNAUTHORIZED CONSTRUCTION. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 114-118. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.44
https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.44
PDF

Посилання

Дулов, А.В. (1972). О разработке тактических операций при расследовании преступлений. 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. (с. 23−27). Ленинград: Ин-т усовершенствования следств. работников и МВД.

Шевчук, В.М. (2013). Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації. Харків: Вид. агенція «Апостіль».

Коновалова, В.Е. (2003). Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития. Актуальні проблеми криміналістики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (с. 66−74). 2003. Харків, Україна.

Шепитько, В.Ю. (2006). Криминалистика: курс лекций. Изд. 3-е. Харьков: Одиссей.

Степанюк, Р.Л., Заяць, Д.Д. (2009). Особливості порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, (44). 69−73.

Шевчук, В.М. (2012). Наукові підходи до розуміння тактичної операції. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, (12). 22−33.

Дулов, А.В. (1979). Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ.

Селиванов, Н.А. (1982). Советская криминалистика: система понятий. Москва: Юрид.лит.

Шепітько, В.Ю. (2007). Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харків: Харків юридичний.

Журавель, В.А. (2009). Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. Вісник Національної академії правових наук України, 2(57). 197−208.

Зникин, В.К. (2014). Понятие эффективности и качества предварительного расследования. Вестник Томского государственного университета, 1(11). 25−32.

Ищенко, Е.П. (2017). К проблеме качества предварительного расследования преступлений. Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), (5). 120−134.

Шепітько, В.Ю., Авдєєва Г.К. (2019). Проблеми застосування науково-технічних засобів та інноваційних продуктів у діяльності органів правопорядку. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, (20). 11−26.

Шепітько, В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. (2001). Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства. Питання боротьби зі злочинністю, (21). 39−45.

Коновалова, В.Е. (2010). Генезис криминалистической тактики. Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.( 25-26 листопада 2010 р.). Харків, Україна. 347−350.

Журавель, В.А. (2012). Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції. Харків: вид. агенція Апостіль.

Щур, Б.В. (2010). Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик. Харків: Харків юридичний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 3 |