INCLUSIVE DEVELOPMENT IN AN INNOVATIVE ECONOMY
PDF

Як цитувати

Yermak, S. (2020). INCLUSIVE DEVELOPMENT IN AN INNOVATIVE ECONOMY. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 14-15. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.04
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.04
PDF

Посилання

Єрмак, С. О. (2017). Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни. Проблеми економіки, (4), 8–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_4_2.

Наторина, А. А. Инновационное развитие предприятий Украины. Наука и современность – 2015. Эконмические науки. 192-197. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiy-ukrainy/viewer

Манцуров, І. Г. (2018). Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України, (683), 71-87.

Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія. (2012). Вилучено з http://doshkilla.blogspot.com/2012/03/blog-post.html.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 16 |