ДЕЦЕНТРАЛIЗАЦIЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF

Як цитувати

Виноградов, Д. (2020). ДЕЦЕНТРАЛIЗАЦIЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 65-69. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.26
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.26
PDF

Посилання

Ковбасюк, Ю. В. (голова наук.-ред. кол.). (2011). Енциклопедія державного управління. (Т. 8: Публічне врядування). Київ: НАДУ.

Конституція України (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Мануілова, К. В. (2018) Концепція децентралiзацiї публічної влади в політико-управлінській традиції України (автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.). Класичний приватний університет. Запоріжжя, Україна.

Ковбасюк, Ю. В. (ред.), Гошовська, В. А. (ред.). (2015). Децентралiзацiя влади в Україні. Київ: НАДУ.

Про схвалення Концепції реформування мiсцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України). № 333-р. (2014). Вилучено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Моніторинг процесу децентралiзацiї влади та реформування місцевого самоврядування: станом на 10 січня 2020 р. Вилучено з https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf.

Про затвердження Методики формування спроможних територiальних громaд (Постанова Кабінету Міністрів України). № 214. (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

Про добровільне об’єднання територiальних громaд (Закон України). № 157-VIII. (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 10 |