E-LEARNING TECHNOLOGIES FOR LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
PDF

Як цитувати

Leshchenko, T., & Zhovnir, M. (2020). E-LEARNING TECHNOLOGIES FOR LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 9-12. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.02
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.02
PDF

Посилання

Aslamova, M., Zhovnir, M. M., Bondar, N. V. (2019). Internet-shhodenniki inozemnikh studentiv yak element diskursu blogosferi. Vcheni zapiski Tavrijskogo naczionalnogo universitetu imeni V. I. Vernadskogo. Ser.: Filologiya. Soczalni komunikacziyi : zb. nauk. pracz. – Kiyiv : Tavrijskij naczionalnij universitet imeni V. I`. Vernadskogo, (4), 6–10 [in Ukrainian].

Leshchenko, T. O., Zhovnir, M. M. (2020). Visualization tools: using word clouds in teaching «Ukrainian as a Foreign Language». Engineering and Educational Technologies, (8 (2)), 79–91 [in English ].

Leshchenko, T. O., Zhovnir, M. M. (2020). Vykorystannia elektronnoho servisu Kahoot pid chas vyvchennia predmeta «Ukrainska mova yak inozemna» u vyshchomu medychnomu zakladi osvity. Suchasna medychna osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka : materialy Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu (Poltava, 19 bereznia 2020 r.),124–127 [in Ukrainian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 12 |