FORMATION OF HEALTH PRESERVING COMPETENCES OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER: EUROPEAN EXPERIENCE
PDF

Як цитувати

Balukh, M. (2020). FORMATION OF HEALTH PRESERVING COMPETENCES OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER: EUROPEAN EXPERIENCE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 12-15. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.03
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.03
PDF

Посилання

Kompetencje zdrowotne i poprawa jakości życia (2017). URL: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/empowerment-through-health-literacy (last assecced: 15.03.2020) [in Polish].

Kowalski, M. (2009) Zdrowie – wymiary pedagogiczno-teologiczne Zarys problematyki wychowania ku odpowiedzialności za zdrowie, Paedagogia Christiana Vol. 23, No 1, 107–119.

Liba, J. (2013) Výchova k zdraviu v primárnej edukacii, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 285.

Melosik, Z. (2014) Dyskurs zdrowia w społeczeństwie współczesnym: konteksty teoretyczne, Lew-Starowicz Z., Waszyńska K. (red.). Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 33–50.

Słońska, Z. (2001) Współczesna wizja edukacji zdrowotnej a promocja zdrowia, Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, red. B. Woynarowska, M. Kapica, Warszawa: KOWEZ, 60‒113.

Śliwa S. (2017) Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole, 112.

Wieckowski, R. (1998) Pedagogika zdrowia czy edukacja zdrowotna? Zycie Szkoły, nr 10, 595‒599.

Wojciechowska, K. (2014) Nauczyciel – przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne, Tom 6(42), Numer 2, 127‒141.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 8 |