ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Шкодин, А. (2020). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 44-45. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.15
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.15
PDF

Посилання

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23 листопада 2011 р. № 1392. вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Толочко, С. В. (2018). Здоров’язберігаюча компетентність викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 46-47.

Толочко, С. В. (2019). Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ.

Толочко, С. В., & Шкодин, А. В. (2020). Компетентнісна парадигма безпекової підготовки фахівців аграрної галузі. Актуальні питання гуманітарних наук, 28 (4), 162-169.

Толочко, С. В., & Шкодин, А. В. (2020). Методика формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери. Нова педагогічна думка, 2 (102), 127-132.

Шкодин, А. (2020). Природничо-наукова компетентність здобувачів освіти для забезпечення сталого розвитку суспільства. Матеріали конференцій МЦНД, 74-76. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/3899.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 42 | Завантажень: 42 |