ОПТИМІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
PDF

Як цитувати

Кравець, Н. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 58-61. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.22
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.22
PDF

Посилання

Божович, Л. И. (1995). Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. Д. И. Фельдштейн (ред.). Москва: Наука.

Сухомлинський В.О.(1985). Серце віддаю дітям. Київ: Радянська школа. [3] Кульбіда, С.В. (2006). Освіта ХХІ століття. Дефектологія, 2, 54-56.

Щуцька, О.І. (2019). Мовна особистість учня з особливими освітніми потребами у контексті особистісного підходу. Психолого-педагогічні стратегії безбарʹєрного освітнього середовища: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (с. 25-28) 12 березня 2019, Київ, Україна: Інтерсервіс.

Єременко, І. Г. (1986). Методичні рекомендації щодо роботи над підручником літературне читання в допоміжній школі. Київ: Рад. школа.

Кравець, Н. П. (2006). Індивідуальний підхід як основа корекційної роботи з розумово відсталими дітьми на уроках читання. Нова педагогічна думка, 3, 55-59.

Кравець, Н. П. (1999). Розвиток мовлення в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках читання та української мови: навчально-методичний посібник. Київ: “АСК”.

Кравець, Н. П. (2017). Творчий розвиток учнів з особливими освітніми потребами як один із шляхів їх соціалізації. Topical issues of social pedagogy: Collective monograph (рр. 79-99). CARICOM: Barbados.

Кравець, Н. П. (2016). Корекційне значення ілюстративного матеріалу підручників з літератури для розумово відсталих учнів. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaft lichen artikel (рр. 302-306). Verlag SWG imex GmbH, Nurmberg, Deutschland.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 22 | Завантажень: 14 |