РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХОДІ АДАПТАЦІЙНО-ІГРОВОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Толмачова, І., & Люта, Ю. (2020). РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХОДІ АДАПТАЦІЙНО-ІГРОВОГО ЦИКЛУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 71-73. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.26
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.26
PDF

Посилання

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ. (2016). Вилучено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД. (2019).Вилучено з :https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnykdlya-vchytelya.pdf

Лозова, В. І. (2000). Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Харків: ОВС.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 37 | Завантажень: 9 |