СВІТОГЛЯДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Шевченко, Н. (2020). СВІТОГЛЯДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 79-80. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.29
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.29
PDF

Посилання

Бурковська, З. (2012). Формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю як педагогічна проблема. Молодь і ринок, 1 (84), 147-151.

Мінухін, В. В., Габишева, Л. С., Коваленко, Н. І., & Ткаченко В. Л. (2014). Формування світоглядної компетентності майбутніх медиків. Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України: матеріали навчально-наукової конференції, 648–649.

Рябченко, В. (2018). Університетське середовище та його вплив на розвиток особистості студента: актуалізація проблеми з позицій світоглядно-компетентнісного підходу. Університети і лідерство, 2 (6), 72-116.

Сидоренко, В. В. (2017). Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз. Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: ІІІ регіональна науково-практична конференція, 8-17.

Толочко, С. В. (2019). Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ.

Шевченко, Н. О. (2020). Кореляція громадянської компетентності здобувачів освіти та викладацького персоналу аграрних закладів вищої освіти. Матеріали конференцій МЦНД, 58-60. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/4231.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 10 |