СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНО-СПРЯМОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF

Як цитувати

Сахненко, А., & Лазоренко, С. (2020). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНО-СПРЯМОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 81-83. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.30
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.30
PDF

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) (2009). В .Т. Бусел (уклад. і голов. ред.). К., Ірпінь: ВТФ Перун.

Introduction to research and research methods [Electronic resource]. Режим доступу: http://www.brad.ac.uk/ management/media/ management/ els/ Introduction-to-Research-and-Research-Methods.pdf

Сидорко, В. В., Тверезовська Н. Т. (2014). Системний підхід як методологія реалізації між предметних зв’язків у навчальному процесі. Вісник Національного університету оборони України. № 1 (38). С. 157-161.

Ковальчук, В. А. (2013). Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. С.32-38.

Бех, Ю. В., Слєпцов А. І. (2012). Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Бир, С. (2006). Кибернетика и менеджмент. Пер. с англ. М.: «УРСС». 280 с.

Беллман, Р., Гликсберг И., Гросс О. (1962). Математическое моделирование. Процессы в сложных экономических и экологических системах. М.: ИИЛ.

Акофф, Р. (2002). Акофф о менеджменте. Под ред. Л. А. Волковой. СПб.: Питер.

Истомин, Е. П., Соколов А. Г. (2009). Теория организаций: системный подход. СПб.: ООО «Андреевский издательский дом».

Прокоф’єва, М. (2011). Системний підхід у підготовці майбутнього педагога до реалізації диференційованого навчання. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 4. С. 315-322.

Жариков, О. Н., Королевская В. И., Хохлов С. Н. (2001). Системный подход к управлению. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

Лігоцький, А. О. (1994). Проектування освітніх систем: метод. рекомендації.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 12 |