THE PECULIARITIES OF ACADEMIC ENGLISH WRITING
PDF

Як цитувати

Yurko, N., Styfanyshyn, I., Protsenko, U., & Koval, O. (2020). THE PECULIARITIES OF ACADEMIC ENGLISH WRITING. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 103-106. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.37
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.37
PDF

Посилання

Academic writing. Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_writing

Go the Distance: Academic Writing. BBC Learning English. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/learningenglish/gothedistance/academicwriting

Academic Language and School Success. OUP ELT Global Blog. Retrieved from https://oupeltglobalblog.com/2014/01/06/academic-language-and-school-success/

Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Коваль, O. (2020). Ефективне читання у вивченні іноземної мови. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, (12). https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.02

Стифанишин, І. М., Юрко, Н. А., Проценко, У. М., & Романчук, О. В. (2019). Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 6(74), 200–203.

Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M., & Romanchuk, O. V. (2020). Denumerals in the English tourism terminology. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія «Філологія. Соціальні комунікації», 31(70) № 2 Ч. 2, 254–257.

Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., Protsenko, U. M., Styfanyshyn, I. M., & Yurko N. A. (2011). Komponentno-strukturnyi analiz anglomovnykh abreviatur u sportyvniy leksytsi [Componential and structural analysis of English sports abbreviations]. Funktsionalnaya lingvistika 2(2), 167–169. [in Ukrainian]

Юрко, Н., Романчук, О., Матвіяс, О., Проценко, У., & Стифанишин, І. (2012). Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Молода спортивна наука України, 4(16), 176–179.

Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., Styfanyshyn, I. M., & Yurko N. A. (2010). Strukturni osoblyvosti terminiv handbolu v anhliyskiy movi [Structural peculiarities of English handball terminology]. Funktsionalnaya lingvistika 2(1), 205–206. [in Ukrainian]

Юрко, Н. А., & Стифанишин, І. М. (2020). Префіксальне словотворення антонімів в англійській термінології туризму: походження та значення префіксів. Південний архів (філологічні науки), (81), 86–90.

Романчук, О., Матвіяс, О., & Юрко, Н. (2010). Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Проблеми української термінології», (675), 175–177.

Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Romanchuk, O. V. (2019). English and Physical Education: The Mutually Beneficial Integration. International Journal of Education and Science (IJES), 2(2), 39.

Yurko, N. A., Romanchuk, O. V., & Protsenko, U. M. (2019). Developmental Assets in Physical Education. International Journal of Education and Science (IJES), 2(2), 38.

Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Yurko, N. A. (2009). Terminolohiya tenisu v anhliyskiy ta ukrayinskiy movakh [Tennis terminology in English and Ukrainian]. Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, (5), 212–215. [in Ukrainian]

Романчук, О. (2019). Підготовка фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми та молоддю в Австрії: теоретико-методологічний аспект. Львів: Галицька видавнича спілка.

Danylevych, M., Matviyas, O., Romanchuk, O., & Kemin, V. (2019). Monitoring the Effectiveness of Professional Training System Designed for Students in Physical Education and Sports. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 8(1), 51-81.

Yurko, N., Protsenko, U. & Sydor, Ya. (2015). Luxury travel: modern views, ideas and prospects for tourists in Lviv. Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 34–37). 20 травня, 2015 р., Кіровоград, Україна: ВНЗ «МАУП».

Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Solovyova, Ye. Hk. (2012). Sports Value in Students’ Life. Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 95–96). 11–15 вересня, 2012 р., Сімферополь, Україна: Кримський інститут бізнесу.

Yurko, N. A., Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Vdovina, O. V. (2012). Athlete-Generated Metaphors as Means of Emotion Assessment. Соціальні інновації у сучасному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 105–108). 3–5 жовтня, 2012 р., Сімферополь, Україна: Кримський інститут бізнесу.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 17 |