МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ – ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ
PDF

Як цитувати

Богдан, С., & Тарасюк, Т. (2020). МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ЦИТУВАННЯ – ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 118-122. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.43
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.43
PDF

Посилання

Алексієнко, Л. А. (1991). Мова науки і національна мова. Українська мова і сучасність (с. 33–38). Київ: НМК ВО.

Білоус, В. С. (2017). Інтеграція науки у світовий інформаційний простір: роль та місце бібліотеки вищого навчального закладу. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, (6), 14–24.

Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 березня, 2018, Київ, Україна: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції.

Журавський, В. С., & Згуровський, М. З. (2003). Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. Київ: ІВЦ «Політехніка», 2003.

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015. (2016). Київ: ДП «УкрНДНЦ».

Кримський, С. (2003). Наука як феномен цивілізації. Вісник Національної академії наук України, (3), 7–20.

Мельник, О. Л. (2009). Інтеграційні процеси і формування науково-освітнього простору (на прикладі науково-освітніх мереж). Вилучено з http://novyn.kpi.ua/2009-2/18_Melnik.pdf.

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації (2016). Київ. Вилучено з http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16051.

Місяць, Т. Інтеграційні процеси в умовах світового глобального розвитку. Вилучено з file:///C:/Users/Admin/Downloads/66234-137636-1-PB.pdf.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. № 40. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n99.

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України. № 32. (2018). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18.

Пугач, А. М. (2015). Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід, (13-14), 74–77.

Стріха, М. В. (1991). Українська мова і наука: гармонія чи конфлікт? Українська мова і сучасність (с. 21-33). Київ: НМК ВО, 1991.

Ткаченко, О. Б. (2004). Українська мова і мовне життя світу. Київ: Спалах.

Удовиченко, Г. М. (1980). Загальне мовознавство. Історія лінґвістичних учень. Київ: Вища школа.

Шевченко, Л. (2014). Мовно-культурна перспектива українства в контексті цивілізаційних викликів. Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики (c. 235-242). Київ: ВПЦ “Київський університет”.

Kancewicz-Hoffman, N. & Pölönen J. (2020). Does excellence have to be in English? Language diversity and internationalisation in SSH research evaluation. Overview of Peer Review Practices in the SSH. ENRESSH Report, 32–41. Retrieved from https://enressh.eu/wp-content/uploads/2017/09/OverviewPeerReviewENRESSH.pdf?fbclid=IwAR1imDhyBxig2hNbOduP3L7pgxzWXWj_LBRkmuXtIPbZd6tzjZmhl1DzcG0.

MLA Handbook. (2016). (8th ed.). New York: Modern Language Association of America.

Sivertsen, G. (2016). Patterns of internationalization and criteria for research assessment in the social sciences and humanities. Scientometrics, 107(2), 357–368. https://doi.org/10.1007/s11192-016-1845-1.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 10 |