FUNCTIONAL APPOINTMENT OF TACTICAL OPERATIONS OF INVESTIGATION OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF LAND AND UNAUTHORIZED CONSTRUCTION
PDF

Як цитувати

Hryshko, I. (2020). FUNCTIONAL APPOINTMENT OF TACTICAL OPERATIONS OF INVESTIGATION OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF LAND AND UNAUTHORIZED CONSTRUCTION. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 129-132. https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.47
https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.47
PDF

Посилання

Князев В.А. (1991) О понятии и классификации тактических задач расследования преступлений. Проблемы социалистической законности, (25). Х: 116−119.

Шепітько В.Ю. (2008) Засоби криміналістичної тактики в діяльності органів досудового слідства (проблеми ефективності застосування). Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф.( с. 172-174). 2008. Харків, Україна.

Шевчук В.М. (2017) Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, (17). 18−29.

Татарин Н.М., Пряхін Є.В. (2019) Методика розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівнитцва: монографія. Львів: ЛьвДУВС.

Шевчук В.М. (2010) Проблеми функціонального призначення тактичних операцій. Юридична осінь 2010 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-пркт.конф. молодих учених та здобувачів (с. 161-164). 2010. Харків, Україна.

Шиканов В.И. (1983) Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск: Ид-во Иркут. Ун-та.

Дулов А.В. (1996) Криминалистика: учебное пособие/ [А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др].; под ред. А.В. Дулова. Минск : НКФ «Экоперспектива».

Михальчук А.Е. (1991) Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та.

Шевчук В.М. (2013) Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль».

Шепітько В.Ю. (2007) Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харків: Харків юридичний, 2007.

Комаров И.М. (2002) Криминалистические операции в досудебном производстве: монография. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та.

Шепитько В.Ю. (2000) Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями: монография. Харьков: Нац. Юрид. Акад. Украины.

Криминалистика: учебник (1995) / под ред. В.А. Образцова. Москва: Юристъ.

Криміналістика: підручник у 2ч. Ч2. (2001) /М.В. Салтевський. Харків: Консум.

Шевчук В.М. (2010) Функціональна спрямованість тактичних операцій. Вісник Академії правових наук України, №4(63). 240−249.

Шевчук В.М. Функції тактичних операцій: наукові підходи, проблеми, перспективи. Питання боротьби зі злочинністю, (20). 202−213.

Шевчук В.М. Системний характер функцій тактичних операцій та їх класифікація. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, (10). 38−48.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 11 |